Om SIND Ungdom
SIND Ungdom er en en landsdækkende ungdomsorganisation i stor udvikling. 
Vi arbejder for, at unge psykisk sårbare i alderen 16 - 35 år kan få større håb, mening og engagement i hverdagen, ligesom de kan styrke og udvide deres kompetencer og sociale netværk ved at komme i SIND Ungdoms klubber

Et stort antal unge med sociale og/eller psykiske problemer, heraf mange med psykiatriske diagnoser, har et begrænset socialt netværk og lever et liv i udkanten af samfundet, hvor de oplever at være ekskluderet fra uddannelse, job og fritidstilbud. Det ønsker SIND Ungdom at ændre på ved at skabe inkluderende klubfællesskaber og social støtte for psykisk sårbare unge.

SIND Ungdoms hovedaktivitet er vores klubaftener, hvor vi sammen skaber rammerne for et inkluderende fællesskab. 

Arbejdsopgaver:
SIND Ungdom skal nu opstarte sine aktiviteter i Svendborg og du kan være med.

Som frivillig i SIND Ungdom Svendborg bliver din primære opgave at bidrage til hyggelige og trygge rammer for de psykisk sårbare unge, der kommer i klubben. I samarbejde med de øvrige frivillige og de unge, vil du i løbet af en klubaften derfor bidrage til praktiske opgaver såsom indkøb og madlavning. En almindelig klubaften vil typisk byde på sjov og alvor, snak, grin og brætspil samt muligheden for at udfolde sig kreativt. 

Som frivillig får du også mulighed for at deltage i alle "ud-af-huset" aktiviteter, når unge og frivillige mødes til boldspil, caféture, biografture, gåture eller den årlige sommerlejr for alle medlemmer af SIND Ungdom.

Vi søger lige nu frivillige, som vil være med til at opstarte SIND Ungdom Svendborg i tæt samarbejde med SIND Ungdoms sekretariat i København.

SIND Ungdom tilbyder et hyggeligt fællesskab med andre engagerede frivillige, hvor du har mulighed for at få stor indflydelse på den daglige drift og udvikling af SIND Ungdom Svendborg. Hvis du har interesse for koordinering, organisatorisk udvikling, fundraising, rekruttering eller har nogle gode idéer til inkluderende aktiviteter for unge, så vil du få rig mulighed for at udfolde dine kompetencer i SIND Ungdom.

Hvis vi har fanget din interesse så send os en ansøgning, hvor du kort præsenterer dig selv.

Vi læser ansøgninger løbende. 

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

  • Opdateret den: 07.11.18
  • Udløb: 21.12.18

Information:

  • Opgavetype: Café og værested, Rådgivning og selvhjælp
  • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
  • Længere forløb
  • Organisation: SIND Ungdom
Andre jobs fra organisationen: