Som frivillig styregruppemedlem i Aarhus styregruppe, vil du være en del af et fællesskab med 5 øvrige styregruppemedlemmer. Jeres rolle er, at kvalitetssikre arbejdet med fagligt og socialt udsatte børn i vores læringscaféer i Jylland. Du står - sammen med andre frivillige i styregruppen - for indsamling af spørgeskemaer fra børnene i hver læringscafé en gang årligt. I forlængelse af denne indsamling har du også ansvaret for at facilitere et projektmøde, hvor du sammen med frivilliggruppen aftaler justeringer og forbedringer af caféen fremadrettet. Det forventes at du en gang årligt kan varetage indhentning af børneperspektiver og efterfølgende projektmøder i ca. 3-4 caféer.

Som frivillig i styregruppen er der mulighed for selv at være med til at påvirke arbejdets udformning, hvilket betyder at der er mulighed for løbende at påtage sig mere ansvar, som eksempelvis kan være:

  • at arrangere sociale for Læringsindsatsen.
  • udarbejde og uddele informationsmateriale i forbindelse med rekruttering af nye frivillige.
  • andre opgaver. 

Du vil selvfølgelig bliver oplært og klædt på til arbejdet i styregruppen. Forvent at bruge 3-4 timer pr. uge i gennemsnit (periodevist).

NB! For at være frivillig, skal du være medlem af Red Barnet Ungdom og være mellem 18-30 år.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opgavetype: Børn og unge, Rådgivning og selvhjælp
  • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
  • Længere forløb
  • Organisation: Red Barnet Ungdom

Info om organisationen:

Red Barnet Ungdom
For en mere børnevenlig verden! Red Barnet Ungdom er en frivillige social ungdomsorganisation, hvor vi arbejder sammen med børn om at skabe en mere børnevenlig verden. Vi definerer børn som 6-18 årige og unge som 15-...
For en mere børnevenlig verden! Red Barnet Ungdom er en frivillige social ungdomsorganisation, hvor vi arbejder sammen med børn om at skabe en mere børnevenlig verden. Vi definerer børn som 6-18 årige og unge som 15-30 årige. Vi lægger stor vægt på vores unge-med-yngre tilgang. Vi mener, at børn er eksperter i deres eget liv og har ret til at blive hørt og inddraget i beslutninger, der vedrører dem. Derfor arbejder vi til stadighed med at udvikle og raffinere vores metoder til børneinddragelse og kompetenceudvikling af vores frivillige i forhold til: at møde børn i øjenhøjde at inddrage børn i alle faser af vores aktiviteter at præsentere børn for muligheder for at påvirke rammerne for deres eget liv.
Læs mere
  • Opdateret den: 03.07.19
  • Udløb: 04.08.19
Andre jobs fra organisationen: