Som frivillig styregruppemedlem i Aarhus styregruppe, vil du være en del af et fællesskab med 5 øvrige styregruppemedlemmer. Jeres rolle er, at kvalitetssikre arbejdet med fagligt og socialt udsatte børn i vores læringscaféer i Jylland. Du står - sammen med andre frivillige i styregruppen - for indsamling af spørgeskemaer fra børnene i hver læringscafé en gang årligt. I forlængelse af denne indsamling har du også ansvaret for at facilitere et projektmøde, hvor du sammen med frivilliggruppen aftaler justeringer og forbedringer af caféen fremadrettet. Det forventes at du en gang årligt kan varetage indhentning af børneperspektiver og efterfølgende projektmøder i ca. 3-4 caféer.

Som frivillig i styregruppen er der mulighed for selv at være med til at påvirke arbejdets udformning, hvilket betyder at der er mulighed for løbende at påtage sig mere ansvar, som eksempelvis kan være:

  • at arrangere sociale for Læringsindsatsen.
  • udarbejde og uddele informationsmateriale i forbindelse med rekruttering af nye frivillige.
  • andre opgaver. 

Du vil selvfølgelig bliver oplært og klædt på til arbejdet i styregruppen. Forvent at bruge 3-4 timer pr. uge i gennemsnit (periodevist).

NB! For at være frivillig, skal du være medlem af Red Barnet Ungdom og være mellem 18-30 år.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

  • Opdateret den: 12.02.19
  • Udløb: 07.03.19

Information:

  • Opgavetype: Lektiehjælp og børneklubber, Rådgivning og selvhjælp
  • Arbejdsområde: Børne- og ungdomsarbejde, Socialt arbejde og udsatte
  • Længere forløb
  • Organisation: Red Barnet Ungdom

Info om organisationen:

Red Barnet Ungdom

For en mere børnevenlig verden!Red Barnet Ungdom er en frivillige social ungdomsorganisation, hvor vi arbejder sammen med børn om at skabe e...

  • Adresse: Rosenørns Allé 12, 1634 København V
Andre jobs fra organisationen: