I foråret 2018 åbnede Røde Kors Aarhus i samarbejde med Aarhus Kommune PitStop, et omsorgscenter for syge hjemløse. PitStop har plads til otte beboere og et ophold har typisk en varighed på to uger. Omsorgscenteret drives af en daglig leder, derudover er alle frivillige.

De sidste 6 måneder har bekræftet os i at PitStop har potentiale til at blive meget mere end én seng at sove i. Vi oplever ikke sjældent at alkoholikere forlader os ædru med intentionen om ikke at drikke igen. Dette skyldes de relationer de får til vores frivillige, som stiller op som medmennesker og møder de hjemløse i øjenhøjde.

Har du lyst til at gøre en forskel for et andet menneske som er i en svær situation?

Som frivillig på PitStop har du en vagt hver/anden uge i 3-6 timer. Du bestemmer selv timeantal. Vi har behov for hjælp om eftermiddagen, aftenen og i weekender. Der er ingen nattevagter. Vores beboere er meget forskellige så der kan være meget stor forskel på hvad en vagt indebærer. I finder sammen ud af, hvad I har lyst til at lave den dag, du er der.

Som frivillig på PitStop har du mulighed for at videreudvikle dine kommunikative evner til en gruppe mennesker med:

 • Ekstra sårbarhed
 • Erfaring med misbrug og psykiatri
 • Tidligere traumer
 • Nogle gange negative erfaringer med sundheds- og behandlingsvæsenet
 • En manglende oplevelse af at blive behandlet ligeværdigt
 • En åbenhed og taknemmelighed over at blive lyttet til.

Derudover har du mulighed for at:

 • Integrere viden om individuelle, sociale, kulturelle og etiske forholds indflydelse på patientens oplevelser og reaktioner på indlæggelse.
 • Reflektere over situationsbestemt kommunikation, vejledning og rådgivning.
 • Reflektere over pædagogiske interventioner med respekt for patient og pårørendes forskellighed.
 • Observere og reflektere over forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering i relation til klinisk beslutningstagen.

Som frivillig på PitStop har du en unik mulighed for at opøve evnen til at yde støtte, omsorg, lytte og formulere de tilpas udfordrende spørgsmål. Du styrker dine sociale kompetencer og dit CV.

Vil du være frivillig på PitStop? Eller vil du gerne vide mere om hvordan det er at være frivillig på omsorgscenteret? Så tøv ikke med at tage kontakt.

Vi opfordrer alle til at søge - vores eneste krav er at du kan stå inde for Røde Kors 7 principper om medmenneskelighed, neutralitet, uafhængighed, upartiskhed, frivillighed, enhed og almengyldighed.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

 • Opdateret den: 12.11.18
 • Udløb: 07.02.19

Information:

 • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre, Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Røde Kors

Info om organisationen:

Røde Kors

Andre jobs fra organisationen: