Vi søger nu frivillige kvinder til dagvagtsgruppen i vores Åbne Rådgivning i Danners Krisecenter. Gruppen varetager ambulant rådgivning (primært telefonisk) til voldsudsatte kvinder og pårørende og assisterer med støttende og praktiske opgaver for Danners beboere i samarbejde med husets faste personale. Dagvagtsgruppen i Åben Rådgivning er en gruppe af engagerede kvinder med forskellige baggrunde og erfaring. Nogle er studerende, nogle kombinerer det frivillige arbejde med andet arbejde og andre har forladt arbejdsmarkedet. Som frivillig i dagvagtsgruppen forpligter du dig til at tage fire halvdags (formiddag/ eftermiddag) - eller to heldags- dagvagter om måneden. Vagterne ligger i tidsrummet 9-16:45.

Danner er en privat, humanitær organisation, der arbejder nationalt og internationalt for at stoppe vold mod kvinder og børn og for ligestilling mellem kønnene, og vi er ca. 50 ansatte og 180 frivillige. Det frivillige arbejde i Danners Krisecenter er organiseret i arbejdsgrupper, med faste funktioner og opgaver, som på hver deres måde understøtter krisecenterets opgave. 

Opgaverne i Åben Rådgivning:

 • Telefonrådgivning af voldsudsatte kvinder, pårørende og fagfolk der er i berøring med eller har spørgsmål om vold i nære relationer, herunder henvisning til andre rådgivningsmuligheder
 • Modtagelse af akuthenvendelser ved døren
 • Praktiske opgaver som understøtter krisecenterets dagligdag eks. lettere rengøring og oprydning
 • Administrative opgaver
 • Borgerserviceopgaver eks. kontakt til offentlige myndigheder
 • Børnepasning
 • Samvær og aktiviteter med kvinder og børn i den fælles dagligstue
 • Bisidderopgaver ud af huset

Opgaverne kan variere fra dag til dag, og nogen dage er travle, andre er meget stille.

Om dig: Vi søger dig, som er moden, hviler i dig selv og kan se dig selv i at arbejde med mennesker i krise. Du har erfaring med at tale med mennesker i udfordringer og har gerne pædagogisk, psykologisk, social- eller sundhedsfaglig baggrund. Du kan lide en uforudsigelig hverdag med både rådgivning, samvær med kvinder og børn og opgaver af praktisk karakter. Du skal være lyttende, udvise ro, venlighed og overskud. Desuden skal du have tid og lyst til at bidrage konstruktivt til dagvagtsgruppens samarbejde, tage medansvar i vagtplanlægningen, og kunne se dig arbejde inden for organisationens værdigrundlag.

Faglighed i Danner: Som frivillig i Danner bliver du sidemandsoplært af erfarne frivillige, og der er mulighed for socialfaglig sparring på konkrete rådgivninger fra en af Krisecenterets faste medarbejdere. For at sikre faglig kvalitet i husets fælles arbejde, tilbyder vi kompetenceudvikling for frivillige herunder 4 obligatoriske uddannelsesdage + 1 sikkerhedsrundvisning og halvårlig supervision. Det forventes, at du deltager i minimum 2 uddannelsesdage om året. 

Mødeaktivitet og tidsforbrug: Ud over dine månedlige vagter, er det obligatorisk, at du deltager i gruppemøder og supervision. Grupperne afholder møde ca. en gang om måneden og deltager i gruppesupervision 2 gange årligt. 

Har du egne erfaringer med vold:

Har du egne erfaringer med vold, kan du godt blive frivillig i Danners Åbne Rådgivning. Du bedes gøre os opmærksom på det i din ansøgning, og så bedes du læse om vores rammer for frivillige med egne voldserfaringer på Danners hjemmeside på www.danner.dk under ”Bliv Frivillig”.

Er du interesseret? Så send en kortfattet ansøgning til Danners frivilligkoordinator ved at trykke på "Kontakt organisation". Skriv om dig selv, din baggrund, hvorfor du ønsker at være frivillig dagvagt og hvad du kan bidrage med til Danners Åbne Rådgivning. 

Ansøgningsfrist d. 01.09.2024. Herefter inviterer vi udvalgte ansøgere til grupperekrutteringssamtaler. Rekrutteringssamtalen ligger mandag d. 09. september 2024 kl. 11-12. Der er ikke mulighed for at komme til samtale en anden dag. Endeligt er det obligatorisk, at du kan deltage i uddannelsesdagene "Intro til telefon- og chatrådgivning i Danner" lørdag d. 21. september 2024 kl. 9-15.30 og "Introduktion til Danner" lørdag d. 16. november kl. 9-15.30 for at kunne blive en del af projektet.

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Bemærk: Der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Danner

Info om organisationen:

Danner
 • Opdateret den: 24.06.24
 • Udløb: 01.09.24
Andre jobs fra organisationen: