Vi søger nu frivillige kvinder til vores aftenvagtsgrupper, som også varetager vagter hver 4 weekend, i Danners Krisecenter. Grupperne yder primært omsorg og støtte for Danners beboere og varetager også i mindre grad ambulante henvendelser fra voldsudsatte kvinder og pårørende.

Danner er en privat, humanitær organisation, der arbejder nationalt og internationalt for at stoppe vold mod kvinder og børn og for ligestilling mellem kønnene, og vi er ca. 40 ansatte og 200 frivillige. Det frivillige arbejde i Danners Krisecenter er organiseret i arbejdsgrupper, med faste funktioner og opgaver, som på hver deres måde understøtter krisecenterets opgave. Aftenvagtsgrupperne består af engeagerede kvinder med forskellige baggrunde og erfaring.  

Eksempler på opgaverne på aften og weekendvagterne:

 • Skabe ro og tryghed og stå til rådighed for husets beboere
 • Yde omsorg, samvær og mindre aktiviteter med kvinder og børn i den fælles dagligstue
 • Børnepasning
 • Afhentning af brød fra den lokale bager
 • Modtagelse og fordeling af varer fra fødevarebanken
 • Administrative opgaver
 • Praktiske opgaver som understøtter krisecenterets dagligdag eks. lettere rengøring og oprydning
 • I mindre omfang telefonisk og personlig rådgivning af voldsudsatte kvinder og pårørende

Opgaverne kan variere fra dag til dag, og nogen aftenen er travle, andre er meget stille.

Om dig: Vi søger dig, som har lyst til at tale med mennesker i udfordringer, gerne fagpersoner eks. med pædagogisk, psykologisk, social- eller sundhedsfaglig baggrund. Du kan også søge, hvis du er studerende eller pensioneret. Du kan lide en uforudsigelig hverdag med samvær med kvinder og børn og opgaver af praktisk karakter. Du skal kunne udvise ro, venlighed og overskud. Desuden skal du have tid og lyst til at bidrage konstruktivt til din aftenvagtsgruppes samarbejde, tage medansvar i vagtplanlægningen, og kunne se dig arbejde inden for organisationens værdigrundlag.

Faglighed i Danner: Som frivillig i Danner bliver du sidemandsoplært af erfarne frivillige. For at sikre faglig kvalitet i husets fælles arbejde, tilbyder vi kompetenceudvikling for frivillige herunder uddannelsesdage, supervision og faglige samtalefora for frivillige i Danners Krisecenter.

Mødeaktivitet og tidsforbrug: Du bliver tilknyttet en aftenvagtsgruppe, som dækker vagter på en fast ugedag i tidsrummet 16:45-22:00, hver 4. fredag 16:45-22:00 samt hver 4. lørdag søndag kl. 11:00-16:00. De frivillige aftenvagter er 2 på vagt ad gangen, og i weekenden arbejder de også sammen med husets faste personale. 

Det forventes at du kan tage 2-3 vagter om måneden samt at du deltager i møder, supervision og kompetenceudvikling. Grupperne afholder møde ca. en gang om måneden og deltager i supervision 3-4 gange årligt. Desuden er der fællesmøder på tværs af frivilliggrupperne ca. 5 gange årligt samt 2 årlige fælles arrangementer for hele organisationen. I Danner kommunikerer vi via vores intranet, som du forventes at bruge efter en kort introduktion.

Er du interesseret? Så skynd dig at sende en kortfattet ansøgning til frivilligkoordinator Signe Marie Toft ved at trykke på "Kontakt organisation". Skriv om dig selv, din baggrund og hvad du kan bidrage med til Danners Åbne Rådgivning i Danners Krisecenter. Skriv desuden hvilke(n) fast ugedag(e) du vil kunne tage vagter. Vi vil herefter indkalde til grupperekrutteringssamtaler, men andre frivillige ansøgere, nuværende frivillige samt Danners frivilligkoordinator.

Vi inviterer til grupperekrutteringssamtaler på følgende datoer d.  5/2, 6/2, 7/2 2019

Der vil være uddannelsesdag for nye frivillige lørdag d. 2/3 2019 kl. 9-15:30, som du forventes at deltage i.

Ansøgningsfrist d. 30/1 2019, men send den gerne i dag. Vi glæder os til at høre fra dig.

Bemærk: Der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

 • Opdateret den: 16.01.19
 • Udløb: 30.01.19

Information:

 • Opgavetype: Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Danner