Vi søger nu frivillige kvinder til vores aftenvagtsgrupper i Danners Krisecenter. Grupperne vagtdækker en fast ugedag samt hver 4. fredag, lørdag og søndag. Du bedes skrive i din ansøgning, hvilke af hverdagene du fast kan være aften- og weekendvagt. Det er obligatorisk, at du både kan dække vagter i hverdage og weekender. Grupperne varetager ambulante henvendelser fra voldsudsatte kvinder og pårørende; er til rådighed for krisecenterets beboere samt diverse opgaver af praktisk karakter. 

Danner er en privat, humanitær organisation, der arbejder nationalt og internationalt for at stoppe vold mod kvinder og børn og for ligestilling mellem kønnene, og vi er ca. 50 ansatte og knap 180 frivillige. Det frivillige arbejde i Danners Krisecenter er organiseret i grupper, med faste funktioner og opgaver, som på hver deres måde understøtter krisecenterets opgave. Aftenvagtsgrupperne består af engagerede kvinder med forskellige baggrunde og erfaring.  

Eksempler på opgaverne på aften- og weekendvagterne:

 • Telefonisk og personlig rådgivning af voldsudsatte kvinder og pårørende samt midlertidig indlogering af nye beboere 
 • Opretholde husets sikkerhed samt skabe ro og tryghed
 • Yde omsorg, samvær og mindre aktiviteter med beboere og deres børn i den fælles dagligstue
 • Børnepasning
 • Administrative opgaver 
 • Praktiske opgaver som understøtter krisecenterets dagligdag eks. lettere rengøring og oprydning

Opgaverne kan variere fra dag til dag, og nogle aftenener er travle, andre er meget stille.

Om dig: Vi søger dig, som er moden, hviler i dig selv og kan se dig selv i at arbejde med mennesker i krise. Du har erfaring med at tale med mennesker som står i svære livssituationer og har gerne pædagogisk, psykologisk, social- eller sundhedsfaglig baggrund. Du kan trives med variation mellem stille og travle vagter, men hvor din tilstedeværelse altid er essentiel for, at voldsudsatte kvinder kan søge hjælp. Du er lyttende, udviser ro, venlighed og overskud. Desuden skal du have tid og lyst til at bidrage konstruktivt til gruppens samarbejde, tage medansvar i vagtplanlægningen, og kunne se dig arbejde inden for organisationens værdigrundlag.

Faglighed i Danner: Som frivillig i Danner bliver du sidemandsoplært af erfarne frivillige, understøttet af en bagvagt. Vi forventer, at du gennemfører vores fire obligatoriske uddannelsesdage, der varetages af Danners personale, samt halvårlig supervision. Derudover tilbydes løbende fyraftensoplæg.   

Mødeaktivitet og tidsforbrug: Du skal som minimum kunne tage 2 vagter om måneden, og det er obligatorisk, at du deltager i gruppemøder, supervision og grunduddannelse. Grupperne afholder gruppemøde ca. en gang om måneden, deltager i supervision 2 gange årligt, og der er 4 uddannelsesdage + 1 sikkerhedsrundvisning, som du skal gennemføre inden for de første 2 år som frivillig. Endeligt er der årsmødet, som afholdes 1 gang årligt, hvor der stemmes om vedtægter og vælges medlemmer til bestyrelsen, hvor det er obligatorisk, at du deltager. 

Du bliver tilknyttet en aftenvagtsgruppe, som dækker vagter på en fast ugedag i tidsrummet 16:45-22:00, hver 4. fredag 16:45-22:00 samt hver 4. lørdag og søndag kl. 11:00-16:00. De frivillige aftenvagter er 2 på vagt ad gangen, og i weekenden arbejder de også sammen med husets faste personale. Det er en forudsætning for at være frivillig, at du ud over aftenvagterne også har mulighed for at tage vagter i weekender og helligdage. 

Har du egne erfaringer med vold: Har du egne erfaringer med vold, bedes du gøre os opmærksom på det i din ansøgning, og læse om vores rammer for frivillige med egne voldserfaringer på Danners hjemmeside på https://danner.dk/bliv-frivillig

Er du interesseret? Så send en kortfattet ansøgning til Danners frivilligkoordinator ved at trykke på "Kontakt organisation". Skriv om dig selv, din baggrund, hvorfor du gerne vil være frivillig aften- og weekendvagt og hvad du kan bidrage til arbejdet. 

Ansøgningsfrist d. 01.09.2024. Herefter inviterer vi udvalgte ansøgere til grupperekrutteringssamtaler, hvor man kommer til samtale sammen med andre kandidater. Rekrutteringssamtalerne ligger enten mandag 9. eller onsdag d. 11. september ml. kl. 17-20. Det er obligatorisk at deltage i samtalen, og der er ikke mulighed for at komme til samtale en anden dag.

Endeligt er det obligatorisk, at du kan deltage i uddannelsesdagene ”Introduktion til tlf. og chatrådgivning” lørdag d. 21. september 2024 kl. 9.00- 15.30 samt "Intro til Danner" lørdag d. 16. november 2024 kl. 9.00-15.30 for at kunne blive frivillig i Danner.

Vi ser mangfoldighed og diversitet som en styrke og håber på et bredt ansøgerfelt.

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Bemærk: Der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Danner

Info om organisationen:

Danner
 • Opdateret den: 12.06.24
 • Udløb: 01.09.24
Andre jobs fra organisationen: