Frivillige søges til Offerrådgivningen Sydsjælland og Lolland Falster

 Frivillige søges i hele politikredsen til:

 • Anonym telefonisk rådgivning

Stillings betegnelse:

 • Rådgiver
 • Opgaver den frivillige skal udføre:
 • Telefonrådgivning efter fast vagtplan. Vagterne søges tilpasset den enkeltes behov og muligheder
 • Deltage i relevante møder, Temadage og kurser i Offer rådgivningen
 • Medvirke til udbredelsen af kendskabet til Offer rådgivningen og dens arbejde, dette sker vedformidling af PR materiale mm..

Formål:

 • At yderådgivning og støtte til ofre, vidner og pårørende til ofre, som har væretudsat for en forbrydelse eller en ulykke.

Arbejdets organisering:

 • Rådgivningsarbejdeter som udgangspunkt alene arbejde og udføres fra eget hjem.

Skal derlaves rådgivning ved personligt møde, skal man være to rådgivere til dennerådgivning. Disse møder kan efter aftale holdes i borgerens hjem eller hvis derer mulighed for det i neutrale lokaler.Isærlige tilfælde kan der arbejdes med en back up. F.eks. når vi har vagt på landstelefonen,hvor vi servicerer ofre, vidner og pårørende fra hele landet.

Der er rig mulighed for at få støtte og vejledning fra kolleger og andre.

Der er ligeledesid mulighed for at bede om supervision. Supervisionen udføres af rådgivningens egne supervisorer.

Erfaring/uddannelse i forhold til frivilligjobbet:

 • Der kræves ingen speciel uddannelse for at være rådgiver, men skal være i stand til at tale med mennesker, der befinder sig i en svær situation.
 • For at kunneyde den rigtige rådgivning er det krav, at gennemfører 2 obligatoriske kurser,hvor man tilegner sig de færdigheder der skal være til stede for at gennemføre rådgivningsarbejdet
 • Der tilbydes herefter deltagelse i Temadage og andre kurser, som kan styrke dig i arbejdet som rådgiver. Kurserne er gratis for deltagerne.

Beskrivelse af Offer rådgivningen og dens arbejde:

Formål og målgruppe:

At yderådgivning, vejledning og medmenneskelig støtte døgnet rundt, til ofre, vidner og pårørende til ofre, som er ramt af kriminalitet eller ulykke

Antal frivillige:

Der er fortiden 7 rådgivere i kredsen. Vi ønsker at være mellem 10 rådgivere og søger derfor rådgivere fra følgende kommuner: Slagelse, Sorø, Vordingborg,Fakse, Lolland, Guldborg og Næstved kommuner.

Lidt mere om Offerrådgivningen:

Offerrådgivningen er en lovbefalet frivillig instans.

Den blevoprettet af Rigspolitiet, via de enkelte politikredse i 1998.

Politiet er sammen med beredskab, skadestuer og skadesklinikker vores nærmestesamarbejdspartnere.

Vi har tavshedspligt!

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

 • Opdateret den: 02.01.19
 • Udløb: 28.02.19

Information: