I regionsbestyrelsen i DFUNK Østjylland (Dansk Flygtningehjælp Ungdom) arbejder vi for at give unge flygtninge muligheden for at møde andre unge, blive en aktiv del af samfundet og få en god start på deres nye liv i Danmark. Vi skaber de bedst mulige rammer for de frivillige i DFUNKs frivilliggrupper i regionen og vi skaber udvikling på tværs af grupperne. 

Konkrete opgaver: 

  • Organisatorisk udvikling af organisationen - hvor skal vi bevæge os hen?
  • Facilitering af temadage og workshops for frivillig i DFUNK Østjylland
  • Kommunikation og journalistik - Facebooksiden 'DFUNK Østjylland' skal være en platform, hvor historier fra regionens aktivteter deles og skaber motivation, vidensdeling og inspiration.  
  • Skabe synlighed omkring DFUNK og DFUNKs holdninger - deltagelse på møder med andre ungdomsorganisationer og kommunen, deltagelse på festivaller mm. 
  • Fokuseret arbejde med et tema på tværs af alle projekter (fx hvordan gør vi det muligt for flere unge flygtninge at blive frivillige i DFUNK?)
  • Udvikling af helt nye projekter... 

Bestyrelsen holder ét møde om måneden. Vi arrangerer omkring 4 events om året (workshops/temadage/infomøder/fester) og derudover afhænger omfanget og indholdet af vores arbejde af medlemmernes tid og lyst. 

INTERESSERET? Så skriv en mail til os! Vi afholder åbent bestyrelsesmøde den 21. januar, hvor du kan komme og snuse til bestyrelsesarbejdet og desuden generalforsamling d. 8 februar, hvor den nye bestyrelse vælges. 

Vi glæder os til at høre fra dig!

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opdateret den: 11.01.19
  • Udløb: 09.04.19
Andre jobs fra organisationen: