Danske Patienter har en bisidderordning, der tilbyder gratis bisiddere til de lokale dialogsamtaler i forbindelse med klagesager i sundhedsvæsenet og finansieres af Sundhedsministeriet.

Som frivillig bisidder støtter du patienter og pårørende, der skal til en lokal dialogsamtale i forbindelse med deres klagesag over enten sundhedsprofessionelle eller et behandlingsforløb. Samtalen er et tilbud til klageren, hvor de får mulighed for at indgå i dialog med den sundhedsperson, afdeling eller sygehus, klagen vedrører.

Dialogsamtalen – og forløbet der har ledt til denne – kan opleves som overvældende og konfliktfyldt for patienten og/eller den pårørende. Bisidderen fungerer i den forbindelse som en uvildig støtte for klageren op til, under og efter dialogsamtalen.

Erfaringer viser, at mange patienter ender ud med at være glade for at have taget imod tilbuddet om en dialogsamtale, og at støtten fra bisiddere spiller en vigtig rolle i forløbet.

Vi søger bisiddere, der skal dække sager i enten Øst- eller Vestdanmark. I matchet mellem patient og bisidder forsøger vi dog at tage højde for bisidderens bopæl i forhold til, hvor i landet dialogsamtalen finder sted.

Vi tilbyder dig:

 • En mulighed for at gøre en stor forskel for patienter og pårørende
 • En mulighed for at bruge dine erfaringer, din faglighed og din viden
 • Supervision
 • Løbende kompetenceudvikling og erfaringsudveksling til bisiddermøder
 • At dække udgifter i forbindelse med din varetagelse af opgaven, eksempelvis transportudgifter

Vi forventer af dig:

 • At du har erfaring med at arbejde med mennesker
 • At du er god til at indgå i konstruktivt samarbejde
 • At du har en relevant faglig baggrund, eksempelvis som socialrådgiver, sygeplejerske, læge, terapeut eller rådgiver i en patientforeningsrådgivning
 • At du deltager i introduktionskurset samt bisiddermøder og supervision
 • At du påtager dig rollen som en støtte for patienten
 • At du arbejder inden for Danske Patienters rammer, som inkluderer tavshedspligt
 • At du kan påtage dig 1-2 dialogforløb pr. måned (forventet tidsbrug pr. forløb er tre-12 timer)
 • At du er indstillet på, at dialogsamtalerne ligger i dagstimerne og ofte matches med kort varsel

Ansøgning:

Ansøgning sendes senest d. 25. februar 2019 kl. 12.00.

Du må gerne skrive lidt om din motivation for at ville være bisidder samt de faglige erfaringer og egenskaber, du kan trække på i din funktion som bisidder.

Introduktionskursus:

Du skal deltage i et obligatorisk introduktionskursus, der foregår tirsdag d. 12. marts i København, hvor du bliver klædt på til bisidderrollen og møder de andre nye bisiddere.

Samtale:

Der holdes samtaler i uge 9 og 10.

 

Kontakt os for at høre mere.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

 • Opdateret den: 15.01.19
 • Udløb: 25.02.19