Frivillige i vågetjenesten sidder ved døende i hjemmet eller på et af vores 5 Plejecentre. De er til stede og giver omsorg de sidste timer af et menneskes liv. Det er deres opgave at skabe ro, tryghed - og have overskud til at lytte, snakke og være nærværende. Frivilliges tilstedeværelse kan betyde utroligt meget for en, der ellers ville dø alene. Deres omsorg kan også være med til at give pårørende tryghed i en svær situation.

Formålet med vågetjenesten er at give medmenneskeligt nærvær til døende i den sidste periode, før døden indtræffer hos mennesker, der ikke har pårørende tæt ved sig – eller som aflastning til pårørende. Vi våger typisk mellem kl 18-06 og vi er der i 3 timer.

Frivillige tilbyder at løse opgaver af samme karakter, som en pårørende kunne være behjælpelig med. Vågetjenesten erstatter ikke den professionelle pleje, men er et supplement hertil.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Arbejdsplads(er): Frederiksværk
  • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre
  • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
  • Længere forløb
  • Organisation: Røde Kors

Info om organisationen:

Røde Kors
  • Opdateret den: 28.12.23
  • Udløb: 30.06.24
Andre jobs fra organisationen: