Om aktiviteten

En del voksne oplever langvarig ensomhed. De savner nære relationer og mangler nogen at tale med i hverdagen og når de har brug for støtte. Netværket giver deltagerne en mulighed for at mødes om fælles aktiviteter og små øvelser  for at styrke den enkeltes evne til at skabe et godt og varigt netværk.  I en tryg ramme kan deltagerne dele erfaringer med andre voksne som oplever ensomhed, og samtidig arbejde med at forbedre deres sociale kompetencer.

Sammen med en aktivitetsleder og to andre frivillige bliver det din opgave at organisere netværksaktiviteterne, facilitere øvelser der styrker deltagernes sociale kompetencer,  igangsætte samtaler i gruppen ved hjælp af forskellige metoder og materialer - og ikke mindst støtte og være til stede for deltagerne.

Om Værket i Aarhus

Værket i Aarhus har snart eksisteret i to år og mange fantastiske deltagere har været en del af netværket. Ventelisten er lang, så vi har  oprettet en ekstra Værket-gruppe. De to grupper fungerer hver for sig, men har et stærkt kollegialt samarbejde. Vi søger en sidste  frivillig, så vi kan få  begge frivillighold samlet. 

Vi forventer, at du

 • Er interesseret i og har erfaring med at arbejde med sårbare mennesker
 • Kan samarbejde med andre frivillige om opgaven
 • Har personligt overskud og kan forpligte dig i mindst ét år
 • Deltager i kursus om facilitering af netværket
 • Er over 30 år.

Hvad får du ud af det:

 • Et udfordrende frivilligt arbejde, som du har mulighed for selv at præge
 • Mulighed for at hjælpe andre mennesker og gøre en forskel der kan mærkes
 • Blive del af et fællesskab med andre frivillige omkring aktiviteten
 • Mulighed for at deltage i relevante kurser og temadage

Vi glæder os til at høre fra dig!

 

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre, Café og værested, Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Røde Kors

Info om organisationen:

Røde Kors
 • Opdateret den: 06.05.19
 • Udløb: 31.08.19
Andre jobs fra organisationen: