LÆR AT TACKLE angst og depression er et kursustilbud i Aalborg Kommune, som henvender sig til alle borgere over 18 år og som har symptomer på angst og/eller depression. ,

LÆR AT TACKLE-kurserne bygger på kognitiv indlæringspsykologi. Kursusprogrammet er udviklet på Stanford University på baggrund af erfaringer med sygdomsspecifikke kurser for patienter med kronisk sygdom.

I Danmark er det Komiteen for Sundhedsoplysning, som udbyder programmet til kommuner og brugerorganisationer. 

LÆR AT TACKLE angst og depression er selvhjælpskurser til mennesker med symptomer på angst og/eller depression. Kurserne bygger på viden om, at ens egen indsats og håndtering af sygdommen er af stor betydning for effekten af den behandling, man modtager. Det er ikke et behandlingstilbud men er et supplement.

På kurset arbejdes der bl.a. med mestring af symptomerne bla. manglende overskud, symptomer på stress, ændring i kostvaner samt værktøjer til at træffe beslutninger og håndtere de svære følelser. Kurset er baseret på metoden peer-to-peer og derfor er det afgørende, at du kender til at have symptomer på angst og/eller depression.

Du behøver ikke at have erfaring med at undervise, det vigtigste er, at du ønsker at dele dine erfaringer og har lyst til at gøre en forskel. Du vil undervise sammen med en makker, og har mulighed for sparring hos koordinatoren, som støtter dig i dit arbejde som instruktør.

Kurset varer 7 uger, hvor I mødes en gang om ugen i 2,5 time.  I er to instruktører sammen på et kursus og der er op til 16 deltagere. Kurserne afholdes på forskellige adresser i Aalborg kommune.

Vi tilbyder:

 • Øget indsigt i selvhjælpsteknikker
 • En 4-dages instruktøruddannelse 
 • Et berigende fællesskab med andre instruktører i samme situation
 • Vejledning og supervision
 • Kursusbevis
 • Mulighed for at deltage i netværksmøder og social samvær med ande instruktører
 • Mulighed for at bidrage til udviklingen af tilbuddet til nye målgrupper
 • Mulighed for at deltage i den årlige, nationale instruktørsamling, som er en 2-dages konference med inspirerende workshops og socialt samvær med instruktører fra hele landet
 • Muligheden for at gøre en positiv forskel for andre med angst og depression.

Vi forventer, at du som kommende instruktør: 

 • Har erfaringer med at leve en hverdag med symptomer på ansgt og/eller depression.
 • Har lyst til at dele erfaringer og hjælpe andre, som har det svært.
 • Gennemfører en 4-dages instruktøruddannelse, som varetages af Komiteen for Sundhedsoplysning
 • Underviser på to kurser årligt (2,5 time a 14 gange)
 • Vil være en positiv rollemodel

Instruktøruddannelse

Aalborg Sundhedscenter afholder alle udgifter i forbindelse med uddannelsen og det frivillige arbejde.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Sundhed og sygdom
 • Længere forløb
 • Organisation: Aalborg Kommune, Aalborg Sundhedscenter
 • Opdateret den: 23.05.23
 • Udløb: 26.10.23