Mødrehjælpens Lokalforening i Næstved søger 1-2 nye aktivitetsansvarlig(e)

Mødrehjælpens Lokalforening i Næstved har eksisteret i mere end tredive år. Vi har en dejlige Børnetøjsbutik i Vinhusgade. Butikken drives dagligt af en større flok engagerede frivillige, der har mere eller mindre faste vagter.

En lokalforenings bestyrelse består typisk af en formand, en kasserer, een gerne to aktivitetsansvarlige, een helst to butiksansvarlige og en kommunikationsansvarlig. Ialt 5-7 bestyrelsesmedlemmer.

Næstved foreningens bestyrelse søger 1-2 aktivitetsansvarlige, som dels vil indg i bestyrelsen, dels koordinere arbejdet med aktiviteterne rettet mod børnefamilierne smmmen med en flok aktivitetsfrivillige.

Hvis du er interesseret i at blive aktivitetsansvarlig, kan du med fordel ringe til foreningskonsulent, Jakob Knudsen og høre meget mere.


Lokalforeningerns aktiviteter består typisk af tre typer aktiviteter: 

"Oplevelsesaktiviteter", hvor lokalforeningen arrangerer "oplevelser" for børnefamilier, som ellers ikke ville have adgang til en sådan aktivitet (pga. økonomiske årsager eller andre årsager). Et typisk eksempel er en tur til en forlystelsespark i sommerferien. 

"Støtteaktiviteter", hvor lokalforeningen formidler "oplevelser" (men ikke selv deltager) for børnefamilier som ellers ikke ville have adgang til en sådan oplevelse. Et typisk eksempel er vores "Rullende kagemand" hvor et fødselsdagsbarn kan holde en komplet børnefødselsdag for klassen, trods familiens eventuelt anstrengte økonomi (eller andre årsager).

"Social netværksskabende aktiviteter", hvor lokalforeningen arrangerer en række ensartede aktiviteter, hvor de lokale børnefamilier, foruden at få selve oplevelsen, efterhånden støder ind i nogle af de samme andre børnefamilier og dermed begynder at danne netværk. Et typisk eksempel er vore "Natur og Familie" ture ud i den lokale natur, for grupper af lokale familier.

Arbejdsopgaver

En lokalforenings bestyrelse består typisk af en formand, en kasserer, een helst to aktivitetsansvarlige, een helst to butiksansvarlige og en kommunikationsansvarlig. Ialt 5-7 bestyrelsesmedlemmer.

Som aktivitetsansvarlig(e) er du bl.a. med til at

 • Varetage det overordnede ansvar for foreningens familierettede aktiviteter
 • Varetage ledelsen af foreningens aktivitetsudvalg, som består af tovholderne for enkeltaktiviteterne
 • Igangsættelse af nye aktivitetstiltag i foreningen samt videreførsel af igangsatte aktiviteter
 • Samarbejde med andre lokale aktører / foreninger om aktiviteter
 • Ansvar for økonomien på aktivitetsudvalgets område i bestyrelse
 • Rekruttering og fastholdelse af de aktivitetsfrivillige i foreningen
 • Udbrede kendskabet til foreningen og dens aktiviteter

Foruden at have det overordnede ansvar for hele aktivitetes-området, er du velkommen til, (men ikke forpligtet til), at engagere dig i en eller flere af aktiviteterne (men ikke dem alle ;-) på praktisk niveau... 

Lokalforenings bestyrelsen og den aktivitetsansvarlige bliver løbende understøttet af Mødrehjælpens foreningskonsulent, ligesom der på Mødrehjælpens Intranet "Frivillignet" er et meget omfattende udbud af vejledninger i de mange forskellige typer aktiviteter. Der afvikles regelmæssigt "Temadage" på aktivitetsområdet.

Om dig

Du har tid og lyst til at engagere dig og deltage aktivt i at udvikle og vedligeholde lokalforeningens arbejde. Du er initiativrig og god til at samarbejde med andre om at planlæggeog gennemføre aktiviteter. Måske har du kendskab til målgruppen eller erfaring med at opbygge og drive en frivillig forening.

Vi forventer, at du

 • Kan bidrage med ca. 8-12 timer om måneden, hvor nogle opgaver kan løses hjemmefra
 • Tager ansvar og deltager i arbejdsfordelingen i bestyrelse
 • Kan deltage i bestyrelsesmøder ca. 1 gang om måneden
 • Er loyal over for værdier og målsætninger i Mødrehjælpens lokalforening

Det får du bl.a. ud af at være frivillig i vores lokalforening

 • Mulighed for at hjælpe en sårbar målgruppe
 • Erfaring med beslutningsprocesser og samarbejde i en frivilligdrevet forening
 • Stor medbestemmelse og mulighed for at sætte dit præg på udviklingen aflokalforeningen
 • Tilbud om kurser inden for bestyrelsesarbejde, rekruttering og fastholdelse af frivillige mm. 

Om os

Mødrehjælpen er en organisation i rivende udvikling. Lokalforeningen i Næstved har til formål at afholde aktiviteter, som skaber netværk og forbedrer hverdagen for gravide og børnefamilier i lokalområdet. Derudover driver lokalforeningen drive en børnetøjsbutik med genbrug til børn, hvor overskuddet går til aktiviteter for målgruppen i lokalområdet og til Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning. Foruden indtægterne fra butikken, finansieres de lokale aktiviteter typisk af donationer fra lokale fonde og loger og økonomiske tilskud fra kommunen.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Ledelse af aktiviteter
 • Arbejdsområde: Kulturelt arbejde
 • Længere forløb
 • Organisation: Mødrehjælpen

Info om organisationen:

Mødrehjælpen
 • Opdateret den: 06.05.19
 • Udløb: 31.10.19
Andre jobs fra organisationen: