Mødrehjælpens Lokalforening i Næstved søger kommunikationsfrivillige

Mødrehjælpens lokalforening i Næstved har vores egen børnetøjsbutik. Overskuddet fra salget i butikken og midler fra lokale donorer, muliggør at vi kan lave aktiviteter for gravide og børnefamilier i nærområdet. Vi beslutter selv hvilke aktiviteter vi har lyst til at lave…

Alt dette kræver massevis af kommunikation... på Facebook, Istagram, på mails og i lokkalavisen... Der er nok at kaste sig over. Vi bruger kommunikation for at få flere kunder, sælge mere, få flere frivillig til butikken og til at lave aktiviteter og kommunikaktion til at få børnefamilierne til at deltage i aktiviteterne. 

LIge nu ligger vores børnetøjsbutik i Vinhusgade men 1. februar 2021 åbner vi en kæmpe Mødrehjælps butik i Ringstedgade. Der skal markedsføreingen bare have fuld gas.

Der er masser at lave, og derfor ønsker vi at lave et decideret kommunikationsudvalg, så I er en 3-4 stykker som kan deles om opgaven. Det er nu engang også sjovere at lave en lilel film, hvis man ikke selv skal både tale og holde kameraet samtidig...

Til det kommende kommunikationsudvalg søger vi:

1 kommunikationsansvarlig (som gerne må indtræde i bestyrelsen også)
1 kommunikationsfrivillig (evt flere) til butiksområdet
1 kommunikationsfrivillig (evt flere) til aktivitetsområdet

Den "kommunikationsansvarlige er formand for "kommunikationsudvalgfet og har det overordnede ansvar for kommunikationspolitikken og for planerne for jeres kommunikation. Hun/han er koordinatoren som deltager i bestyrelsesmøderne og straks tænker i "intern og ekstern kommunikation" når de andre i bestyrelsen begynder at tale om  i nye aktiviteter eller ideer til butikken...

De(n) kommunikationsfrivillige i butikken har ansvaret for både den lidt overordnede måde butikken promoter sin varer udadtil men også ofte helt lavpraktisk, at sikre at der bliver lagt billeder på Facebooksiden og Instagram, regelmæssigt, hyppigt nok , men ikke for spammende hyppigt...

De(n) kommunikationsfrivillige i aktivitetsudvalget står for rekrutteringen af deltagere til aktivitetsudvalgets mange forskellige aktiviteter, hvad enten det er "Oplevelsesture" til f.eks. "Den Blå Planet" eller til "Netværksskabende aktiviteter" for gravide og/eller børnefamilier.

Sammen har Kommunikationsudvalget ansvaret for bla. en løbende rekruttering af nye frivillige til såvel den meget hyggelige børnetøjsbutik og til et stigende antal aktiviteter, hvor der hele tiden skal bruge flere og nye frivillige.

Medier

Vore lokalforeningers kommunikationsfrivillige arbejder typisk med:

 • SoMe Markedsføring, ivrig men velorganiseret og sober, med (gerne egne) videoer og billeder via en ekstern Facebookside med tilhørende Instagram og en intern lukket Facebookgruppe for de frivillige.
 • Understøttelse af Fonden Mødrehjælpens (landsdækkende) kommunikationsindsats i forbindelse med større kampagner (f.eks. op til jul og sommerferien).
 • Traditionel omtale i lokalaviserne, pressemeddelelser og en rigtig god personlig relation til de lokale medier, som ofte gerne bringer en god historie om jeres aktiviteter og om det at gøre en forksel for andre via frivillighed.
 • Anvendelse af plakater, foldere og løbesedler til rekruttering af frivillige og af deltagere til aktiviteterne.
 • Tilstedeværelse på lokale markeder eller udstillinger med henblik på rekruttering af frivillige eller promovering af foreningen.
 • Alle jeres egne skøre ideer...


Mulighederne er mange, og de forskellige lokalforeningers kommunikationsudvalg er ret gode til at inspirere hinanden. En god idé fra een by dukker hurtigt op i adskillige andre lokalforeninger... Mødrehjælpens lokalforeningers mange kommunikationsfrivllige har deres egen lukkede Facebook-gruppe, hvor ideerne spredes og vendes.

Mødrehjælpen har også vores eget intranet, "Frivillignet", hvor der bla. ligger et væld af skabeloner og vejledninger. I skal derfor ikke selv til først at designe et logo, finde på gode formuleringer eller opfinde den dybe tallerken. Det har andre gjort før jer, og I kan på Frivillignet finde masser af inspiration og vejledning, så I hurtigt kommer ret godt igang. Ofte skal du bare ændre lidt i xxx teksten, indsætte jeres eget bynavn og lokale logo, så er du kørende.

Om dig

Du har tid og lyst til at engagere dig og deltage aktivt i, at synliggøre lokalforeningens aktiviteter og butik i lokalområdet. Du er initiativrig, kreativ med gode samarbejdsevner og er typen som får tingene fra hånden.

Nogle af Mødrehjælpens kommunikationsfrivillige studerer kommunikationsrelaterede fag på deres uddannelser; en del er nyuddannede på dagpenge på jagt efter deres første lønnede job, altimins de bruger os til at få praktisk meget anvendelig erfaring (og fagrelevant lidt til CVet), andre igen er almindelige hyppige Facebookbrugere med mange lærerige timer foran skærmen bag dem...

Vi forventer, at du

 • kan bidrage med ca. 8 timer om måneden, hvor mange af opgaverne kan løses hjemmefra, når du har tiden.
 • kan deltage i møder ca. 8 gange om året
 • er loyal over for værdier og målsætninger i Mødrehjælpen.

Det får du bl.a. ud af at være frivillig i vores lokalforening

 • Mulighed for at hjælpe en sårbar målgruppe.
 • Erfaring med at bruge sociale medier, skrive pressemeddelelser og opdrive samarbejdsrelationer, der styrker en socialhumanitær forenings synlighed.
 • Tilbud om kurser inden for kommunikation, sociale medier mm.
 • Erfaring med beslutningsprocesser og samarbejde i en frivilligdrevet forening.

Om os

Mødrehjælpen er en organisation i rivende udvikling. Lokalforeningerne har til formål at afholde aktiviteter, som skaber netværk og forbedrer hverdagen for gravide og børnefamilier i lokalområdet


Facebook

Følg os på ”Mødrehjælpen Næstved lokalforening”
https://www.facebook.com/moedrehjaelpennaestved


Bliv ven med os:
https://www.facebook.com/MHJNaestved


På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Kommunikation og IT
 • Arbejdsområde: Humanitært arbejde, Kulturelt arbejde , Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Mødrehjælpen

Info om organisationen:

Mødrehjælpen

 • Opdateret den: 22.10.20
 • Udløb: 15.01.21
Andre jobs fra organisationen: