Børns Voksenvenner etablerer venskaber mellem frivillige ressourcestærke voksne og børn og unge med et socialt- og familiemæssigt spinkelt netværk.

Som matcher er du med til det vigtige forberedende arbejde der går forud for matchning mellem et barn og en frivillig voksen. Vi har samtaler og hjemmebesøg hos både de frivillige voksenven-kandidater og hos barnet for at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag for godkendelse og matchning. 

Hvad går arbejdet ud på...
Du medvirker ved afklarings- og godkendelsesforløb for frivillige og for familier samt matchproces for godkendte børn og voksenvenner.

Arbejdet indbefatter interviews med//hjemmebesøg hos potentielle voksenvenner og hos børn/familier, der ønsker en voksenven. Vi arbejder med personprofiler og tilstræber langtidsholdbare match ved i høj grad at lytte til begge parters ønsker og præferencer omkring alder, persontyper, sammenfaldende interesser, køreafstande m.v. 

Vi er altid to matchere sammen på hjemmebesøgene og til beslutningerne omkring matchningen.

Din profil:

 • En relevant uddannelsesmæssig børnefaglig eller socialfaglig baggrund: Pædagog, sociolog, lærer, socialrådgiver, psykolog, antropolog eller lign.
 • Gerne arbejdserfaring med børn eller familier, men ikke et absolut krav.
 • Et rummeligt, empatisk menneske med bred menneskekendskab, en veludviklet situationsfornemmelse, talent for at tale med mange slags mennesker, godt humør og en seriøs indstilling til opgaven.
 • Bil og kørekort er en fordel  -   der ydes kørselsgodtgørelse efter statens takster.

Forventet indsats:

 • Du skal kunne deltage i mindst 1 "forløb" eller 2 hjemmebesøg pr. måned. Et hjemmebesøg med interview varer ca. 1½ time + forberedelse + transport.
 • Du skal deltage i et kort oplæringsforløb med en erfaren matcher + deltage i et kursus.
  .

Dit udbytte:

 • Tilfredsstillelsen ved at bidrage til en vigtig social indsats for børn.
 • Glæden ved at hjælpe og aflaste en ofte hårdt prøvet enlig forælder.
 • Tryg opstart som "føl" med en erfaren matcher.
 • Matcherkursus med andre nye matchere i Landsforeningen Børns Voksenvenner.
 • Kollegialt fagligt fællesskab med en overskuelig gruppe af matchere.
 • Fællesskab i foreningensnetværk af voksenvenner, børn og øvrige foreningsfrivillige.


Lyder det som noget for dig?

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Mentor eller voksenven, Rådgivning og selvhjælp, Øvrige
 • Arbejdsområde: Børne- og ungdomsarbejde
 • Længere forløb
 • Organisation: Børns Voksenvenner
 • Opdateret den: 04.03.19
 • Udløb: 30.04.19