Dyrenes Beskyttelse er en frivillig forening, der hovedsageligt er finansieret af private midler.

Vi arbejder lokalt fordelt i 13 områder i hele Danmark. Her ledes og fordeles arbejdet med dyreværn af en frivillig områdeformand. I hvert område er der desuden tilknyttet en række frivillige kredsformænd og -assistenter til driften af det frivillige beredskab.

Denne annonce drejer sig specielt om, at Område København efterlyser flere frivillige kredsformænd, der kan være med til at løfte opgaven med at hjælpe dyr i nød i hele Hovedstadsområdet.

For at kunne svare på dette jobopslag skal du have adresse i de kommuner, som opslaget drejer sig om.

Dvs. hovedstaden og nærmeste omegnskommuner.

HVAD LAVER MAN SOM AKTIV I DYRENES BESKYTTELSE?

Som aktiv i Dyrenes Beskyttelse arbejder man ulønnet som kredsformand.

Det er kredsformandens opgave at tage sig af lokale dyreværnssager, hvor dyr udsættes for vanrøgt, mishandling eller lider på anden vis.

De lokale dyreværnssager i Område København drejer sig mest om familiedyr, dvs. katte, hunde, kaniner, fugle, men også heste, udegående kreaturer,får, grise  og dyrehandlere. Krybdyr ses af og til.

Hvert år løser kredsformændene omkring 12.000 sager om dyr, der er i nød.

KRAV TIL EN KREDSFORMAND

 • Skal have viden om og respekt for dyr
 • Skal have en naturlig myndighed og en høj grad af troværdighed
 • Skal være i besiddelse af en vis modenhed
 • Skal kunne bevare overblikket i pressede situationer, være handlekraftig, og ikke lade sig styre af følelser
 • Skal have empati og forståelse for sociale/mentale problemer
 • Skal kunne kommunikere med alle slags mennesker og opføre sig, så man er velkommen igen.
 • Må ikke lade sig gå på af, at folk bliver vrede eller sure, når man henvender sig
 • Skal beherske it på let brugerniveau
 • Skal være i besiddelse af førerbevis og have adgang til en bil

RESULTATER GENNEM DIALOG

Erfaringen i Dyrenes Beskyttelses er, at foreningen i langt de fleste tilfælde opnår resultater gennem dialog. Derigennem sikrer vi den bedste og hurtigste løsning for de involverede parter i en dyreværnssag.

For at optimere arbejdet deltager kredsformændene løbende i kurser om dyrs behov, kurser om lovgivning, kommunikation, sagsbehandling og samarbejde med myndighederne.

Dyrenes Beskyttelse sørger for kurser for kredsformændene, hvoraf nogle er obligatoriske for at kunne udføre arbejdet på betryggende vis.

TIDSFORBRUG?

Det kan være svært at sætte timeantal på, idet det meget afhænger af den frivilliges egen livssituation ( familie, arbejde mm) men der skal regnes med et par timers engagement om ugen.

Dette aftales ved start i form af et møde med områdeformanden, hvor forventningerne afstemmes.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

Info om organisationen:

Dyrenes Beskyttelse
 • Opdateret den: 27.02.19
 • Udløb: 13.05.19