Odense Børnecirkus, Cirkus Flik-Flak har eksisteret I 31 år. Er i dag en cirkusforening, hvor over 137 børn/unge hver uge træner året rundt under medvirken og assistance fra frivillige instruktører/ledere. Det er stedet hvorbørn og unge kan få gode oplevelser, fællesskab og udvikle deres kreativitet.

Den daglige træning foregår i mindre grupper af jævnaldrende børn. Flere af de børn/unge som komme i foreningen har tidligere prøvet kræfter med mange almindelige fritidstilbud som f.eks. fodbold, gymnastik mv., uden at føle sig tilpas.

For vore foreningsbørn er Cirkus Flik-Flak stedet, hvor der er plads til lige netop dem. I vort cirkusmiljø mødes børn og unge på lige fod, selv om de kommer med vidt forskellig baggrund og forudsætninger.

Cirkus virker dragende, og der er mange forskelligartede discipliner, man kan dyrke.

Artisteri kan dyrkes på alle niveauer, derfor kan alle være med og alle kan finde en aktivitet som de kan deltage i, optræne og gøre til et artistnummer.

De opøver motorik, giver sund motion og fremmer leg, sanselighed og kreativitet. Og ikke mindst - Cirkus er et internationalt sprog.

Artisteri er katalysator for integration, motivation og inkludering. Hver enkelt bliver inddraget aktivt og bidrager med det han eller hun kan. På den måde fremmer cirkus deltagernes selvtillid og lærer dem rummelighed og respekt for andre.

Mange børn og unge har i Cirkus Flik-Flak oparbejder en selvtillid, de ikke tidligere vidste de besad, og som over for et spændt publikum kan præsentere i manegen og derved sprede livsglæde for deltager og publikum.

I sommerferien afholder vi den årlige cirkusuge som er kendt blandt de fleste odenseanere. Her samarbejder børn, unge og voksne om at træne, iscenesætte og fremvise en cirkusforestilling med 250 medvirkende artister. I denne uge er fællesskabet helt i top. De over 50 frivillige instruktører/hjælpere møder trofast op år efter år, for i fællesskab at være med til at give de deltagende børn og unge en fantastisk oplevelse. Mange af disse instruktører har 10-15-20-25-30 års jubilæum i Cirkus Flik-Flak og fællesskabet betyder rigtig meget.

Cirkus Flik-Flak er stedet hvor der er plads til alle og hvor børn og unge kan få gode oplevelser og fællesskab med andre.

En baggrund som cirkusartist er ikke påkrævet. De erfarne instruktører skal nok hjælpe dig på vej. Det vigtigste er, at du kan lide at arbejde med børn og unge, og ønsker at gøre en forskel for de deltagende børn og unge.

Pt. har vi hold tirsdag kl. 17.30-19.00 (7-10 årige), kl. 19.00-21.30 (unge)

                         onsdag kl. 16.30-18.00 (7-10 årige), kl. 18.30-20.30 (11-15 årige)

Vi tilbyder:

  • Et godt fællesskab 
  • Mulighed for cirkuskurser
  • Være med til at give de deltagende børn gode oplevelser

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opdateret den: 28.05.19
  • Udløb: 01.09.19