Mentorforløbets varighed er 6 måneder og lægger sig i forlængelse af et kursusforløb på 13 uger, hvor vi arbejder for at fremme udsatte kvindelige flygtninge og migranters integration i det danske samfund. Når kurset slutter, ønsker vi at tilbyde vores deltagere en mentor.

Formålet med mentorforløbet er at vise kvinderne hvilke muligheder, de har, og støtte kvinderne i at komme tættere på samfundets fællesskaber ved at få troen på egen styrke og modet til at deltage. Det giver dem en følelse af, at de ikke står alene, når kurset er afsluttet. Gennem kurset arbejdes der nemlig med kvindernes drømme og troen på egen styrke, og det er i forlængelse heraf, at du som mentor kan være med til at støtte mentee til at indfri nogle af disse mål. 

Med en mentor er målet, at kvinderne får en personlig én-til-én støtte, der kan være en vejviser i det danske samfund.

Rammerne

Mentorforløbets varighed er som udgangspunkt 6 måneder, og rammerne for mødegange og kontakten fastsættes mellem deltageren og mentoreren. Der lægges op til ugentlig kontakt via sms eller telefon og en mødefrekvens på ca. hver 14. dag.

Hvis der gensidigt er et ønske om at fortsætte mentorrelationen udover de 6 måneder, er der naturligvis intet til hinder for dette.

Du bliver inden forløbets start inviteret til at deltage på et intromøde. Efter det rette match er lavet introduceres I for hinanden på et besøg på kurset.

Der vil være 1 midtvejsmøde, hvor vi taler om, hvordan det går, samt 1 afsluttende møde for alle mentorer og mentees. Desuden tjekker vi ind med dig telefonisk løbende, for at støtte dig og høre hvordan det går. 

Etik

De etiske spilleregler er fortrolighed og tillid, og mentoren har tavshedspligt. Mentoren fungerer som sparringspartner og deler sin erfaring og viden. Du kan også komme til at følge deltageren i de tilfælde, der er tid, lyst og behov for det.

Dig

Vi forestiller os, at du er nærværende, anerkende, lyttende, nysgerrig og har mod på at støtte og hjælpe med at bane vej for disse kvinder. Du skal også have lyst til at øve det danske sprog og have tålmodighed i samtalen. Som person brænder du for at gøre en forskel, er initiativrig, og du har lyst til at arbejde med kvinder, som kommer fra en anden baggrund end dig.

Har dette skabt din interesse, så send os et par linjer om dig og din motivation samt dit CV hurtigst muligt. Samtaler vil blive afholdt løbende.

Du vil som frivillig hos Blossom opleve, at du gør en stor forskel, og du vil blive budt velkommen i en lille familie af frivillige, som brænder for sagen!

I Blossom er vi hele tiden opmærksom på de gældende coronarestirktioner og støtter op omkring din tryghed og sikkerhed.

Vi glæder os til at høre fra dig!
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opgavetype: Flygtninge og integration, Mentor og voksenven, Rådgivning og selvhjælp
  • Arbejdsområde: Børn og unge, Kulturelt arbejde , Socialt arbejde og udsatte
  • Længere forløb
  • Organisation: Blossom-Project

Info om organisationen:

Blossom-Project
  • Opdateret den: 30.04.21
  • Udløb: 30.09.21