Røde Kors Aarhus starter i 2019 en ny aktivitet med formål at støtte pårørende med et sygt eller svagt familiemedlem. Ved hjælp af et korps af frivillige, som jævnligt besøger familien, aflastes familien, så pårørende kan deltage i aktiviteter uden for hjemmet. Da aktiviteten er ny for Røde Kors i Aarhus, vil aktivitetslederen i meget høj grad kunne påvirke, hvorledes aktiviteten organiseres og afvikles i fremtiden.

Opgaver:

Som aktivitetsleder er du leder for en gruppe frivillige, og kerneopgaverne er at:

 • Koordinere selve aktiviteten, fx ved at lægge vagtplaner, matche frivillige og brugere samt indkalde til møder.
 • Pleje frivilliggruppen. Du vil være ansvarlig for, at der er et godt frivilligmiljø i aktiviteten, og at de frivillige føler sig anerkendte og påskønnede.
 • Rekruttere og introducere nye frivillige til aktiviteten.
 • Samarbejde med afdelingens bestyrelse og eventuelle eksterne samarbejdspartnere.

Som aktivitetsleder skal du regne med at bruge 2-4 timer i gennemsnit om ugen. Det afhænger af aktiviteten og kan også variere hen over året.

Som Røde Kors-leder bliver du godt introduceret til arbejdet i afdelingen og du bliver også tilbudt at deltage på introduktionskursus, temadage og netværksmøder.

Vi tilbyder:

Da vi ønsker en aktivitetsleder der synes det er spændende at arbejde med ledelse, rustes du bedst muligt til opgaven ved at vi tilbyder:

 • Uddannelse som aktivitetsleder i Røde Kors regi
 • Forankring af aktiviteten hos bestyrelsen og fast sparringspartner fra bestyrelsen
 • Mødefaciliteter hos Røde Kors kontor i Nørre Allé, Aarhus
 • Fast kontaktperson hos Aarhus kommune
 • Ledelseserfaring, som styrker dine erhvervsmæssige kompetencer
 • Mulighed for at gøre en forskel for de involverede brugere af aktiviteten

Kvalifikation:

Vores nye aktivitetsleder bliver særdeles vigtig for at aktiviteten bliver en succes. Derfor søger vi en person, som matcher disse kvalifikationer:

 • Er organisatorisk stærk og har lyst til at tage ansvar
 • Kan indgå i teamsamarbejde med andre
 • Interesserer sig for pårørendestøtte og ønsker at gøre en forskel for brugerne
 • Mulighed for at bruge op til 2-4 timer om ugen på aktiviteten
 • Kan være inspirator for frivillige og matche frivillige med bruger af aktiviteten
 • Er stabil, ansvarlig, åben og imødekommende

Hvis du interesseret eller ønsker at høre mere om den frivillige og ulønnede stilling som aktivitetsleder hos Røde Kors Aarhus, så tøv ikke med at tage kontakt.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre, Ledelse af aktiviteter
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Røde Kors

Info om organisationen:

Røde Kors
 • Opdateret den: 06.03.19
 • Udløb: 02.06.19
Andre jobs fra organisationen: