I Silkeborg har vi et frivilligt støttet familienetværk, hvor børnefamilier mødes omkring sociale aktiviteter. Nogle af familierne har brug for én til én støtte uden for familienetværket.

Som frivillig familieven støtter du en børnefamilie med udgangspunkt i familiens behov og situation. På den måde bidrager du til at skabe trivsel og handlekraft i familien.

At være i en social udsat situation kan betyde, at familien har et begrænset netværk, er økonomisk udfordret på grund af manglende beskæftigelse og har psykiske eller fysiske problemer. Samtidig har familierne også mange ressourcer og kompetencer.

Eksempler på, hvordan du kan støtte:

 • Være en ekstra støtte for børnene
 • Hjælpe med lektier
 • Sparring på udfordringer i hverdagen
 • Være en at tale med/lytte
 • Vejledning ifm. praktisk ting i hverdagen, fx økonomi
 • Bisidder på møder med kommunen, børnehaven eller skolen
 • støtte forælderen i at deltage i et Røde Kors mentorforløb i en virksomhed eller på en uddannelse

Du skal have lyst, tid og overskud til at mødes med familien ca. hver 14. dag i minimum ét år. Sammen med familien aftaler du, hvor, hvornår og hvor ofte I mødes. Du skal møde familien med positive forventninger, have blik for familiens ressourcer og styrker og støtte med udgangspunkt i hjælp-til-selvhjælp.

Det forventes, at du deltager i:

 • Et tre timers introduktionskursus til rollen og opgaver
 • En uddannelsesweekend med fokus på psykosocial støtte
 • Supervision tre gange om året sammen med andre frivillige familievenner

Derudover kan du deltage i tema- og netværksdage og andre relevante kurser.

 Som frivillig familieven får du:

 • Glæde ved at se, at du gør en forskel for børn og forældre
 • Faglig opkvalificering
 • Personlig udvikling
 • Et stærkt fællesskab i Røde Kors, som er verdens største humanitære hjælpeorganisation

Vi forventer, at du:

 • Er stabil, ansvarlig, åben og imødekommende
 • Har kendskab til/eller har lyst til at få kendskab til målgruppen
 • Har et stort hjerte samtidig med at du evner at sige fra, når det er nødvendigt
 • Har mod på at sætte dig ind i nyt, hvis der er behov for det

Lyder det som noget for dig? Så send din ansøgning hurtigst muligt.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): nygade 8, 8600 Silkeborg
 • Opgavetype: Mentor eller voksenven, Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Kulturelt arbejde , Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Røde Kors

Info om organisationen:

Røde Kors
 • Opdateret den: 15.03.19
 • Udløb: 11.06.19
Andre jobs fra organisationen: