Hvad er 'Mentorordningen Hjem til Dig'? 

'Mentorordningen Hjem til Dig' er et nyt projekt etableret af Ungdommens Røde Kors, som er målrettet unge på kanten af hjemløshed.
Gennem de seneste år ser vi flere og flere unge, som bliver hjemløse i Danmark. Unge, som er på vej ud over kanten og væk fra uddannelse, job og samfundets øvrige fællesskaber. 

Ungdommens Røde Kors og Røde Kors sætter derfor 'Mentorordningen Hjem til Dig’ i gang, hvor Ungdommens Røde Kors' opgave er at byde den unge ind i nye fællesskaber og bidrage med den støtte, den unges behov er. Røde Kors står for at tilbyde de unge i projektet en bolig hos en familie i 3-6 måneder.  'Mentorordningen Hjem til Dig' skal sikre, at de unge får en mere stabil overgang til en fast bolig og ikke ender i permanent hjemløshed. I det kommende halve år skal fire unge efter planen blive en del af 'Mentorordningen Hjem til Dig', som strækker sig over en treårig periode. 

Hvor og hvornår? 

Ungdommens Røde Kors, Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C

Lige nu er der mødeaktiviteter cirka 1-2 gange om måneden. Da det primært er møder med andre aktivitetsledere og deltagere fra det givne projekt, er der ikke faste tidspunkter og dage - det aftales i fællesskab på møderne.

Hvad får du ud af at være med? 

Når du engagerer dig i Ungdommens Røde Kors Aarhus, er du med til at forbedre livet for børn og unge gennem ligeværdige og positive ung til ung-relationer.

Du bliver samtidig en del af et stort socialt netværk med flere end 300 engagerede unge alene i Aarhus, som løbende ses til dialogmøder og sociale begivenheder.

Derudover kan du bruge dit organisationsengagement til at styrke din faglighed og udvikle dine kompetencer.”

Du vil indgå i en lille gruppe bestående af to-tre frivillige, hvor I sammen skal være en del af URKs del af 'Mentorordningen Hjem-til dig'. Som engageret i 'Mentorordningen Hjem til Dig' får du: 

  • Erfaring med et projekt målrettet unge på kanten af hjemløshed i samarbejde med andre aktører
  • Stor viden om mentoring
  • Erfaring med at lave et projekt, der tager udgangspunkt i målgruppens egne ønsker
  • Mulighed for at gøre en stor forskel for unge. Vi garanterer, at du får en masse sjove oplevelser med andre unge, hvor I kan inspirere hinanden, når I idéudvikler og laver nye aktiviteter.  

Du bliver du en del af en sprudlende organisation med over 5.000 engagerede unge. 

Hvad forventer vi af dig? 

Som aktivitetsleder forventer vi, at du tager det overordnede ansvar for aktiviteten, men at du uddelegerer mange af de konkrete opgaver til de øvrige deltagere.

Opgaverne består bl.a. af at rekruttere, motivere og forventningsafstemme med de andre unge på aktiviteten, lave vagt- og mødeplanlægning, have kontakt til børnene og deres forældre og holde styr på aktivitetens budget.Det er alt sammen noget, vi i lokalafdelingen hjælper med, så lad dig ikke skræmme af opgaverne. Det vigtigste er, at du er engageret og gerne vil indgå i et tæt samarbejde med os andre i Ungdommens Røde Kors Aarhus.”

Det forventes, at du kan afsætte ca. 2 timer ugentlig (det varierer dog i perioder). Derudover skal du brænde for det organisatoriske aspekt ved projektet og have lyst til at gøre en forskel for unge i dit lokalområde. 

Det vil være en fordel at være engageret, nysgerrig og have mod på at lære nyt og samtidig lære fra dig. 

Hvordan bliver jeg aktivitetsleder i 'Hjem-til-dig'? 
Kontakt Velkomstgruppen via knappen ”Kontakt organisation” over opslaget her eller knappen ”Ansøg om jobbet” øverst til højre.”

Vær forberedt på at have et CV klar til at sende på email, når du bliver kontaktet af den nuværende aktivitetsleder fra 'Mentorordningen Hjem-til-Dig'. 

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opgavetype: Ledelse af aktiviteter, Mentor eller voksenven
  • Arbejdsområde: Børne- og ungdomsarbejde, Socialt arbejde og udsatte
  • Længere forløb
  • Organisation: Ungdommens Røde Kors

Info om organisationen:

Ungdommens Røde Kors
  • Opdateret den: 21.03.19
  • Udløb: 06.04.19
Andre jobs fra organisationen: