Om Verdens Børn

Verdens Børn er en dansk, uafhængig humanitær organisation, som er drevet af 100 % frivillig, ulønnet arbejdskraft. Verdens Børn støtter udsatte børn og unges uddannelse og fremtid i Bulgarien, Indien, Sri Lanka og Uganda. Se mere på http://verdensboern.dk.  

Verdens Børns Administrationsteam

Verdens Børns administrationsteam består i dag af 4 frivillige, der varetager organisationens administrative opgaver. Disse omfatter bl.a. forskellige registreringsopgaver, bogføring og regnskabsaflæggelse. Til understøttelse af arbejdet har vi for nylig taget et nyt IT system i brug.

Vi har hver især vore ansvarsområder, men vi arbejder som et team og hjælper hinanden med eventuelle problemer og under ferier.

Vi arbejder hjemmefra, men holder møder, når der er behov herfor, fx via Skype.

Med vores adgang til alle de centrale data om både børn og støtter har vi også jævnligt kontakt til andre frivillige i organisationen, især de frivillige, der er ansvarlige for kontakten til skolerne og børnehjemmene.

Lige nu søger vi forstærkning i form af to personer, der har lysten og noget at byde på i forhold til regnskab. Vi søger en kasserer og en regnskabsmedarbejder.

Om dig der gerne vil være kasserer

Din baggrund er ikke afgørende, men det vil være en fordel hvis du før har haft ansvar for at udføre betaling gennem netbank, især til udlandet. Du skal også månedlig lave en kassekladde og et konteringsbilag. Betalingerne modtages for det meste som en e-mail og i få tilfælde med posten. Der skal foretages en kontrol af, at udbetalingen er i overensstemmelse med Verdens Børns regler. Betalinger godkendes i banken sammen med en anden frivillig.

Arbejdet kan tilrettelægges meget fleksibelt og vil gennemsnitlig være omkring 2 timer om ugen.

I henhold til vedtægterne skal kassereren være medlem af bestyrelsen. Der afholdes møde 4-6 gange om året. De fleste møder er på skype.

Om dig der gerne vil være regnskabsmedarbejder

Du skal være regnskabsuddannet og have kendskab til et moderne regnskabssystem. Det vil også være en fordel med kendskab til årlig indrapportering til SKAT og løbende indrapportering til Nets.

Arbejdet omfatter:

 • løbende bogføring af indbetalinger fra faddere og bidragsydere.
 • besvare forespørgsler fra faddere og bidragsyder omkring deres betalinger.
 • månedlig afstemme banker og andre relevante konti.
 • Andre afledte opgaver (f.eks. rykkelister, gavelister)

Arbejdet er jævnt fordelt over måneden. Gennemsnitlig vil det være 5-12 timer om ugen.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Virtual Volunteering
 • Opgavetype: Bestyrelse, udvikling og strategi, Økonomi og fundraising
 • Arbejdsområde: Kulturelt arbejde
 • Længere forløb
 • Organisation: Verdens Børn

Info om organisationen:

Verdens Børn
 • Opdateret den: 12.04.19
 • Udløb: 10.06.19