Vil I være bedre til at nå de frivillige på nettet? Læs her på siden om, hvordan vi kan hjælpe jer med at rekruttere de frivillige, I har brug for

Som udgangspunkt er kommunale institutioner eller offentlige organisationer* omfattet af brugerbetaling. BEMÆRK: UNDTAGET FRA BRUGERBETALING ER INSTITUTIONER, DER ENTEN SELV ELLER VIA DERES KOMMUNE HAR ET ABONNEMENT. SE HVILKE HER.

Har din kommune ikke tegnet abonnement, er der følgende muligheder for at oprette jobs mod brugerbetaling:

  • Pris pr. opslag: 500 kr. Opret opslag her.
  • Abonnement, der dækker en kommunal eller offentlig institution, fx et plejecenter eller en folkekirke: 2.500 årligt
  • Abonnement, der dækker hele kommunen (ubegrænset antal opslag): 15.000 årligt **

*Ved vurdering af, om et opslag er omfattet af brugerbetaling, ser vi på, hvor de frivillige vil blive organiseret. Det betyder, at kommunale institutioner, der søger frivillige på vegne af fx en venskabsforening på et plejecenter, ikke vil være omfattet af brugerbetalingen. En NGO, fx et frivilligcenter, der rekrutterer frivillige på vegne af en kommune, og hvor de frivillige vil blive ansat af den kommunale institution, vil være omfattet af brugerbetaling.

** Hvis du repræsenterer en offentlig organisation, der ikke er geografisk hjemmehørende i en kommune, fx en statslig eller regional organisation, så kontakt os for et tilbud.

Jobopslag+

Tillæg på 750 kr. pr opslag (dvs. 1.250 kr. i alt for opslaget. Tillægget dækker telefoninterview om behov, udkast til jobopslag, mindre tilretninger samt upload af opslag.)