Vil I være bedre til at nå de frivillige på nettet? Læs her på siden om, hvordan vi kan hjælpe jer med at rekruttere de frivillige, I har brug for.


Jobopslag

Som udgangspunkt er kommunale institutioner eller offentlige organisationer* omfattet af brugerbetaling.

BEMÆRK: UNDTAGET FRA BRUGERBETALING ER INSTITUTIONER, DER ENTEN SELV ELLER VIA DERES KOMMUNE HAR ET ABONNEMENT. SE HVILKE.

Har din kommune ikke tegnet abonnement, er der følgende muligheder for at oprette jobs mod brugerbetaling:

Pris pr. opslag: 500 kr. Opret opslag her.
Abonnement, der dækker en kommunal eller offentlig institution, fx et plejecenter eller en folkekirke: 2.500 årligt
Abonnement, der dækker hele kommunen (ubegrænset antal opslag): 15.000 årligt **Jobopslag+

Tillæg på 750 kr. pr opslag (dvs. 1.250 kr. i alt for opslaget)
Tillægget dækker telefoninterview om behov, udkast til jobopslag, mindre tilretninger samt upload af opslag.


Frivilligjob.dk/lokal

Med frivilligjob.dk/lokal giver I kommunens borgere adgang til at søge i lokale frivilligjobs. Frivilligjob.dk/lokal er en lokal version af frivilligjob.dk, som kan integreres direkte på kommunens hjemmeside – og give kommunens borgere adgang til at søge i lokale frivilligjobs fra foreninger og institutioner. Løsningen er fuldt understøttet og supporteret version af frivilligjob.dk. I kommuner med et frivilligcenter er der inkluderet en jobgaranti, som er jeres sikkerhed for, at jeres site er levende, dynamisk og indeholder de lokale frivilligjobs, der skal til for at sikre en større mobilisering af frivillige lokalt.  

Prisen differentierer alt efter kommunestørrelsen, fordi det har betydning for mængden af supportopgaver. Første år er der for alle et opstartsgebyr. Den endelige pris afhænger desuden også af, hvad I vælger at have med i aftalen: Der er mulighed for lokal forankring workshops for lokale foreninger og institutioner og hjælp til at skrive jobopslag. Kontakt os for at høre mere.

Se et eksempel på et feed her hos Frivillighuset Vindrosen, som viser de frivillige jobs i Esbjerg Kommune. Feeded kan tilpasses på flere måder, og ved implementering kan I tilpasse både layout og indhold til jeres behov og ønsker. 

Bemærk: I kommuner, hvor der ligger et frivilligcenter, tilbydes løsningen i samarbejde med frivilligcentret.

Frivilligjob.dk/basic feed

Abonnement: 8.000 årligt

Med vores basc feed får I vist alle frivilligjobs i kommunen i listeform. De jobs, der bliver vist, er de samme som i Frivilligjob.dk/lokal, men besøgende har ikke mulighed for at søge i jobs hverken i fritekst, kategorier eller på kort (som hos Frivillighuset Vindrosen i Esbjerg). Jobs vises som links til frivilligjob.dk. 

Kursus: Rekruttering af frivillige online

Internettet er for alvor blevet stedet, hvor vi søger information om alt – også når vi vil være frivillige. I en brugerundersøgelse fra 2018 angav 43 % af brugerne, at de anvendte Frivilligjob.dk til at finde deres første frivillige arbejde nogensinde. Men hvordan udnytter foreninger og institutioner i din kommune bedst internettets mange muligheder for at nå ud til de rette frivillige? 

På kurset kommer vi blandt andet omkring digitale rekrutteringsstrategier, mulige platforme og tips og tricks til den gode rekruttering. Kursusdeltagerne vil gå fra kurset med en større viden om onlinerekruttering og klar til i højere grad at udnytte de rekrutteringsmuligheder, som internettet giver.

Pr. kursus: 5.000 + transportomkostninger

Vil du vide mere?

Kontakt projektleder Marie Tolstrup Hansen, hvis du vil vide mere om, hvad vi kan tilbyde din kommune eller institution. 

Tlf.: 26237648

BEMÆRK: Alle priser er vist ekskl. moms.
BEMÆRK OGSÅ, at det ikke er tilladt at hente jobs fra frivilligjob.dk uden en aftale med os. Det er dog tilladt at linke til enkelte jobs uden en aftale med frivilligjob.dk, fx til brug af visning af jobbet på Facebook.

*Ved vurdering af, om et opslag er omfattet af brugerbetaling, ser vi på, hvor de frivillige vil blive organiseret. Det betyder, at kommunale institutioner, der søger frivillige på vegne af fx en venskabsforening på et plejecenter, ikke vil være omfattet af brugerbetalingen. En NGO, fx et frivilligcenter, der rekrutterer frivillige på vegne af en kommune, og hvor de frivillige vil blive ansat af den kommunale institution, vil være omfattet af brugerbetaling.

** Hvis du repræsenterer en offentlig organisation, der ikke er geografisk hjemmehørende i en kommune, fx en statslig eller regional organisation, så kontakt os for et tilbud.

Frivilligjob.dk er en nonprofit organisation. Ethvert overskud fra fra salg af ydelser går til den fortsatte drift og udvikling af vores services.