Mangfoldig rekruttering

Vi mener, at frivilligt arbejde er for alle, og at alle kan være frivillig, fordi alle har ressourcer og kan bidrage med forskellige kompetencer og erfaringer - og at ingen ønsker at blive reduceret til deres begrænsninger, etniske tilhørsforhold, sociale status, handicap eller til en diagnose. Vi tror på og har erfaring med, at alle gerne vil bidrage og at en god frivillig oplevelse kan skabe en livsforandring for den enkelte. Det at gøre noget for andre og at tage ansvar for fællesskabet er nemlig bekræftende og opbyggende for ens selvværd og livsglæde.

Mangfoldig rekruttering handler om rammer og vilkår og om mangfoldige frivillige initiativer, så alle uanset sproglige, kulturelle, sociale, fysiske eller psykiske forudsætninger kan deltage i netop det fællesskab, de finder meningsfuldt. Det handler om, at vi ikke reducerer mennesker til deres begrænsninger, men fokuserer på, hvad de kan bidrage med af stort og småt ud fra deres særlige erfaringer og kompetencer.

Glæden ved at tage aktiv del i et fællesskab kan være særlig værdifuldt for mennesker, der føler sig uden for eller ensomme, fordi de kan opbygge nye relationer gennem deres deltagelse. Det kan også være særligt værdifuldt for mennesker, som ofte oplever at stå på "modtagersiden", fordi den enkelte i både sin egen selvforståelse og i andres øjne kan bevæge sig fra ’modtager’ til ’bidragsyder’.

Derfor bør vi give den enkelte en positiv oplevelse af, at han eller hun kan yde en aktiv indsats, få nye kompetencer og blive del af sociale netværk, som har stor  betydning for ens muligheder og livskvalitet.

Gensidig relation

Det er et dilemma, når vi med fokus på mangfoldig rekruttering på en gang fremhæver den enkeltes ressourcer og samtidig udpeger mennesker, som kan have særlige forudsætninger eller kræve en særlig indsats at rekruttere og fastholde. Det kan nemlig give den enkelte en følelse af, at man er anderledes eller reelt ikke er en ligeværdig del af fællesskabet. Vi må omvendt også erkende, at der er grupper, som ikke føler sig velkomne i de frivillige foreninger, og at nogen føler sig ekskluderet og diskrimineret i det danske samfund. Og at nogen har brug for en ekstra håndsrækning for at blive og vedblive med at være frivillig.

Vi kan derfor ikke komme uden om dilemmaet, men det er vigtigt, at der er tale om en gensidig relation, hvor I og den frivillige har gavn af hinanden. Det er ikke altid nok, at vi siger, at alle er velkomne, eller at vi tildeler roller til nye frivillige. Der skal mere til, og man føler sig ikke nødvendigvis som en del af fællesskabet, fordi man får en opgave at udføre eller et bord at sidde ved. Faren kan være, at de nye frivillige oplever at være endnu mere uden for og derfor stopper som frivillig – og måske aldrig kommer tilbage. Essensen er, at den enkelte på sine egne præmisser og ud fra sine ønsker og behov bliver en vigtig del af foreningen og frivilliggruppen. 

Det betyder ikke, at I skal undgå at stille krav til de frivillige, eller at I bare skal tilrette aktiviteter og tilbud for at imødekomme deres individuelle ønsker. Den gensidige relation forudsætter nemlig et hensigtsmæssigt match mellem jer og den frivillige, som i sidste ende handler om, hvad I har brug for til at opfylde foreningens formål.

Det er for at imødekomme dilemmaet derfor yderst vigtigt, at I opbygger et velfungerende system til at rekruttere, fastholde og lede frivillige. Og det er det, vi her på siden vil forsøge at give jer inspiration til og viden om.

Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik Accepter