Mange foreninger skaber et stærkt socialt fællesskab med et tæt sammenhold, hvor de frivillige identificerer sig med foreningens formål og med hinanden i en fælles sag. Frivilliggrupperne kan helt naturligt blive meget homogene, fordi de ofte rekrutterer frivillige gennem deres nære netværk. Der kan samtidig skabes rammer eller en kultur, der kan have karakter af uskrevne regler, som kan være svære at gennemskue for andre eller gøre det svært for nye at blive en del af fællesskabet. Hvis I ønsker et mere mangfoldigt fællesskab, kan det derfor være en fordel, hvis I arbejder strategisk med jeres frivilligmiljøer og rekrutteringsstrategier, så I bevidst rekrutterer andre typer frivillige og mennesker med andre kompetencer, end I normalt gør.

For at rekruttere forskellige typer frivillige er det vigtigt at gøre plads til mange måder at engagere sig på alt efter den enkeltes behov, tid og ressourcer. Det er vigtigt at være opmærksom på de frivilliges begrundelser for at være frivillige, fordi deres motiver er vigtig viden i arbejdet med rekruttering og fastholdelse.

Derfor er det vigtigt med en tæt dialog om individuelle ønsker, interesser, udfordringer og forventninger og at tage hensyn til den enkeltes forudsætninger. Der skal være plads til, at de frivillige bidrager i forskelligt omfang, og at arbejdsindsatsen kan være svingende alt efter den frivilliges situation eller dagsform. Det danner sammen med jeres forenings behov og forventninger rammerne for den frivillige indsats og for et succesfuldt match mellem jer og den frivillige.

Det handler grundlæggende om at at opbygge et velfungerende system til at rekruttere, fastholde og lede frivillige, hvor det kan være en fordel at udpege en ansvarlig frivilligkoordinator, udarbejde gennemsigtige procedurer, en passende introduktion til jeres forening og løbende støtte til de frivillige.

Læs mere om rekruttering og fastholdelse:

Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik Accepter