For English click here.

Det er gratis at lægge opslag på frivilligjob.dk (kommunale institutioner og andre offentlige organisationer undtaget), og vi godkender opslag, der overholder nedenstående retningslinjer.

Frivilligjob.dk godkender som udgangspunkt alle opslag fra organisationer og aktiviteter, der søger frivillige (jf. note 2 for vores definition af frivilligt arbejde), og som har adresse i Danmark. Der må kun søges efter frivillige til aktiviteter uden for Danmark, hvis den organisation, der står bag, har base i Danmark.

For at anvende frivilligjob.dk skal man dog enten:

 • være på Skats liste over velgørende organisationer eller
 • have styrende dokumenter (vedtægter/love/fundats) hvoraf det fremgår, at organisationen er non-profit, dvs.at organisationens indtægter anvendes til et velgørende eller almennyttigt formål, eller
 • være en kommunal eller offentlig institution eller projekt, der overholder retningslinjerne i note 2 nedenfor
 • være et godkendt trossamfund, der opererer på non-profit basis (se note 3 for flere informationer)
For-profit organisationer kan som udgangspunkt ikke annoncere på frivilligjob.dk. Undtaget herfra er aktiviteter, der er iværksat af for-profit organisationer, men hvor organisationen kan dokumentere, at selve aktiviteten er non-profit. Det skal i disse tilfælde tydeligt fremgå af opslaget, at aktiviteten er non-profit, og hvad et evt. overskud fra aktiviteten går til.

Politiske partier og kampagner kan i udgangspunktet annoncere på Frivilligjob.dk. D
vs. ønsker man fx at hverve frivillige til en politisk kampagne, skal man oprette opslaget under partiet som organisation, og så kan man i opslaget præcisere hvilke(n) kandidat, der søges frivillige til. Disse opslag skal kategoriseres under "Politisk arbejde".

Til alle opslag stiller vi derudover krav om, at der IKKE:

 • diskrimineres i rekrutteringen eller ansættelsen af frivillige, fx pga køn, alder og etnisk, religiøs, politisk, seksuel eller social baggrund, med mindre særlige forhold nødvendiggør dette (fx at det skyldes hensyn til jeres målgruppe, eller at de frivillige skal være under en vis alder, fordi I er en ungdomsorganisation). Begrundelsen herfor skal fremgå af opslaget, og frivilligjob.dk forbeholder sig ret til at afvise en begrundelse og dermed opslaget
 • søges frivillige, der er under 15 år
 • søges frivillige til aktiviteter, der opfordrer til diskrimination, vold eller andre strafbare handlinger
 • søges personer, som primært vil være deltagere frem for frivillige, fx vil en spejdergruppe kunne søge efter en spejderleder på frivilligjob.dk, men ville ikke kunne søge efter nye spejdere. 
 • hersker tvivl om hvilke holdninger og værdier, der ligger til grund for frivilligjobbet. Fx ved politiske kampagner skal det fremgå tydeligt hvilket parti/kandidat, som søger frivillige, samt at holdningerne, der advokeres for, er kandidatens/partiets egne.
 • annonceres for stillinger. der er eller har karakter af deltids- eller fuldtidsarbejde, uanset, om jobbet er lønnet eller ulønnet. Derfor kan der ikke annonceres fx praktikstillinger, løntilskudsstillinger eller fleksjob på frivilligjob.dk. For denne type stillinger henviser vi til frivilligjob.dks søsterportal NGOjob.dk
 • medtages personhenførbare oplysninger, som iflg. Datatilsynet er: "En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person, også selv om personen kun kan identificeres, hvis oplysningen kombineres med andre oplysninger." Derfor fraråder vi, at der fx medtages information om personnavne, personadresser, etnicitet, politisk ståsted, seksuel orietering, helbredsoplysninger mv. Det kan i visse tilfælde være hensigtsmæssigt at medtage enkelte personlige oplysninger (aldrig navn eller personlig adresse) for at give en kontekst til vilkårene i frivilligjobbet, men dette skal altid ske efter aftale med den eller de berørte.
Frivilligjob.dk forbeholder sig ret til at anmode om dokumentation på, at organisationen eller aktiviteten er non-profit. Det er alene frivilligjob.dks vurdering af, om aktiviteten eller organisationen kan godkendes, der ligger til grund for optagelse på frivilligjob.dk.

Forventninger til opførsel og respekt over for ansøgere
Frivilligjob.dk er sat i verden for at formidle kontakt mellem organisationer og potentielle frivillige og for, at det skal være nemt at få kontakt til den eller de organisationer, man vil støtte med en frivillig indsats. Derfor er det centralt for frivilligjob.dk, at vi giver potentielle frivillige en god brugeroplevelse. I den forbindelse er det væsentligt, at de, der ansøger et frivilligt arbejde via frivilligjob.dk, føler sig respektfuldt og godt behandlet. 

Derfor forventer vi, at I, der søger frivillige på frivilligjob.dk:
 • Udviser almindelig god opførsel over for de, der kontakter jer på baggrund af jeres opslag.
 • Svarer ansøgere hurtigst muligt og senest inden for to uger. Ved I, at I i en periode ikke kan besvare henvendelser (fx pga. ferie), så deaktiver venligst jeres opslag. I kan til enhver tid aktivere det igen.
 • Svarer alle ansøgere - uanset, om I vil tilbyde dem det frivillige job eller ikke. 
Frivilligjob.dk følger automatisk op på alle ansøgninger to uger efter, at de er sendt, og vi tilbyder ansøgere, at vi kontakter organisationen, såfremt de ikke har modtaget svar på deres ansøgning. 

Oplever vi gentagne gange, at den samme organisation ikke svarer på ansøgninger, forbeholder vi os ret til at deaktivere det eller de opslag, der ikke bliver svaret på ansøgninger på - og i sidste ende til at slette brugerprofiler, hvorfra der ikke svares på ansøgninger eller på henvendelser fra frivilligjob.dk.

Note 1: Retningslinjer for frivilligt arbejde i kommunale/offentlige institutioner og initiativer

Frivilligjob.dk godkender som udgangspunkt opslag fra kommunale/offentlige institutioner og initiativer. Vi forbeholder os dog ret til at afvise opslag til aktiviteter, hvor:

 • De frivillige skal varetage lovbundne opgaver som pleje, pasning eller behandling af borgere
 • De frivillige ikke bliver inddraget i planlægningen af arbejdet eller har indflydelse på det
 • De frivillige ikke bliver tilbudt at organisere sig (fx som selvstændig gruppe eller forening)
 • Der ikke er et samarbejde mellem de frivillige og evt. lønnet personale og   borgere eller brugere af fx institutionen
 • De frivilliges arbejdsforhold og arbejdsklima ikke er i orden (dvs. hvis der ikke er fx forsikringer, nødvendig vejledning og respekt for, hvis de frivillige siger nej)

Vores retningslinjer lægger sig op af landsorganisationen FriSes anbefalinger om grænser mellem offentligt ansvar og frivilligt engagement.


Note 2: Definition af frivilligt arbejde

Ved frivilligt arbejde forstår vi en aktivitet eller handling, der:

 • Er frivillig, dvs. at den udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang. En person må ikke kunne trues med økonomiske eller sociale sanktioner (fx afskæres fra et socialt netværk), hvis vedkommende ikke længere ønsker at udføre opgaven
 • Ikke er lønnet. Dette udelukker dog ikke, at en frivillig person modtager godtgørelse for udgifter, vedkommende har i forbindelse med udførslen af opgaven, fx transport- og telefonudgifter, eller at en person modtager en meget symbolsk kompensation for sit frivillige arbejde (fx i form af træningstøj).
 • Udføres over for personer uden for den frivilliges familie og slægt
 • Er til gavn for andre end én selv og ens familie
 • Er formelt organiseret. Det betyder, at almindelig hjælpsomhed eller spontane handlinger ikke kan betegnes som frivilligt


Note 3: Religiøse foreninger

 • Er ens forening registreret under branchekoden 949100: Religiøse institutioner og foreninger i CVR, vurderes man primært efter denne retningslinje. Det betyder, at hvis den danske stat ikke anerkender ens religiøse forening som et godkendt trossamfund, kan man ikke godkendes på frivilligjob.dk.

Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik Accepter