Civilsamfundet fremmer forpligtende fællesskaber omkring meningsfulde aktiviteter, som inddrager mennesker i sociale netværk og giver adgang til nye ressourcer og muligheder. Civilsamfundet opbygger på den måde social kapital. Det vil sige, at netværk eller relationer kan opfattes som en form for kapital, man som individ kan være i besiddelse af. Mennesker med et godt netværk har eksempelvis bedre adgang til social støtte og nemmere ved at få et arbejde eller nye venner, fordi det at indgå i forskellige netværk giver adgang til mellemmenneskelige ressourcer. På samme positive måde kan en forening med et godt netværk få adgang til ny viden og nye samarbejdspartnere, en større faglig udvikling og en mere bæredygtig konstruktion. Det er således af stor værdi at indgå i mange netværk, fordi fællesskabet giver støtte og gør det nemmere at forfølge individuelle og kollektive mål.Afgrænsende og brobyggende social kapital:

Social kapital kan defineres som henholdsvis ”afgrænsende” og ”brobyggende”. Afgrænsende social kapital bygger på̊ ”stærke bånd” mellem grupper eller individer, der ligner hinanden og som umiddelbart kan identificere sig med hinanden. Det skaber gensidig tillid og et stærkt sammenhold internt. Brobyggende sociale kapital bygger på ”svage bånd” mellem mennesker, som ikke nødvendigvis ligner hinanden, hvilket danner grobund for større mangfoldighed blandt deltagerne. Afgrænsende social kapital fokuserer således på individets mulighed for at mobilisere ressourcer gennem det tætte netværk, hvorimod brobyggende social kapital skaber en bredere vifte af muligheder og ressourcer, som individet eller foreningen normalt ikke har adgang til.

Jeres frivilliggrupper kan have behov for at skabe afgrænsende social kapital for at etablere stærke sociale fællesskaber med et stærkt sammenhold og stor tillid blandt de frivillige internt i organisationen. De frivillige ligner ikke nødvendigvis hinanden, men kan identificere sig med foreningens formål og med hinanden i den fælles sag. Frivilliggrupperne kan imidlertidig helt naturligt blive meget homogene, fordi der ofte rekrutteres nye frivillige gennem det nære netværk. I kan på den måde utilsigtet opbygge en afgrænsende social kapital, hvor der ikke er så meget plads til andre typer frivillige. I kan derfor med fordel arbejde strategisk med jeres frivilligmiljøer og jeres rekrutteringsstrategier, hvis I ønsker at rekruttere andre typer frivillige og andre kompetencer og ressourcer end normalt.FriSe mener:

FriSe mener, at foreningslivet har en unik mulighed for at inddrage mange forskellige mennesker på grund af dets uformelle tilgang til sociale relationer og den grundlæggende værdi, at alle deltager af lyst og ud fra egne styrker og svagheder. Foreningerne har samtidig mulighed for at tilrettelægge aktiviteter med udgangspunkt i de frivilliges ønsker og ressourcer og derudfra at udarbejde skræddersyede frivilligforløb, som tager hensyn til den enkeltes forudsætninger for at være en del af fællesskaber.

Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik Accepter