Det er landsorganisationen Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe), der har udviklet og driver frivilligjob.dk. Det gør vi som led i vores vision om et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte. De mange tusinde frivillige foreninger og initiativer spiller en væsentlig rolle i velfærdssamfundet og bidrager til at styrke og udvikle den sociale indsats, ligesom frivillige er helt afgørende for fællesskaber og aktiviteter inden for idræt, kultur og fritidslivet.

At yde en frivillig indsats har samtidig stor værdi for den enkelte, fordi det giver mening, glæde og livskvalitet at tage et socialt og medmenneskeligt ansvar. Det er en mulighed for at blive del af et værdifuldt fællesskab og at skabe nye relationer og netværk. En mulighed for at få nye kompetencer og erfaringer og at bidrage med noget, som giver mening for både en selv og for andre.

På trods af, at rigtig mange foreninger og frivilligcentre er gode til at rekruttere forskellige typer af frivillige, er der stadig visse grupper, der ikke i samme omfang som andre deltager i frivillige aktiviteter. Af eksempler kan vi nævne mennesker med en anden etnisk baggrund, mennesker med forskellige fysiske handicaps eller psykisk sårbare. At mennesker med den baggrund eller disse livsvilkår deltager i mindre grad end andre grupper, kan skyldes mange faktorer. Af eksempler kan nævnes manglede tid og lyst eller manglende viden om muligheder, eller at man i mindre grad har adgang til sociale netværk, der kan opfordre en til at engagere sig i frivilligt arbejde. Det kan også handle om en oplevelse af forskellige barrierer for deltagelse, eller at man ikke føler sig inviteret ind i fællesskabet eller måske ikke ser sig selv som en værdifuld ressource, der kan bidrage til fællesskabet.

Derfor arbejder FriSe og frivilligjob.dk for at fremme lokale fællesskaber, hvor alle kan deltage uanset etnicitet, social status eller handicap og uanset sproglige, kulturelle, sociale, psykologiske eller fysiske forudsætninger. Vi ønsker med denne sektion af frivilligjob.dk at sætte fokus på mangfoldig rekruttering og på den enkeltes ressourcer og muligheder for at bidrage til frivillige foreninger og initiativer, så de kan opleve glæden ved at yde en aktiv indsats til gavn for dem selv og til gavn for de frivillige fællesskaber. 


Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik Accepter